Základní škola a Mateřská škola Zahájí se nachází v obci Zahájí, která patří do Českobudějovického okresu a Jihočeského kraje. Obec má cca 400 obyvatel a rozkládá se na rozloze 450 ha.

Škola je malotřídní. Má dvě třídy: v 1. třídě 1. a  2. ročník a ve 2. třídě společně žáci 3., 4. a 5. ročníku.
Ke škole patří mateřská škola, školní jídelna a školní družina.

Náš Školní vzdělávací program (ŠVP) s motivačním názvem "SLUNEČNÍ ŠKOLA" je sestaven tak, aby žák naší školy měl možnost seznámit se v rozumné míře, a v co nejširším rozsahu, se všemi obory. Nikdo přece předem neví, jaký talent či zájem v dítěti dřímá. Držíme se myšlenky, že ze školy ( pro 1.stupeň ZŠ to platí především) by měla vycházet harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista.